Esp | Cat

17 de Maig de 2020

El Ministeri de Sanitat publica les condicions per obrir piscines públiques des de la fase 2 del desconfinament

El Ministeri de Sanitat publica les condicions per obrir piscines públiques des de la fase 2 del desconfinament

El govern Espanyol ha publicat al BOE la nova ordre reguladora de les restriccions de l'estat d'alarma a partir del 18 de maig, on es descriu les condicions per a la reobertura de les piscines públiques de la fase 2 del confinament.
 
Les conclusions descrites a l'arxiu adjunt són:
  1. Els riscos associats al COVID-19 estan relacionats amb la interacció entre les persones que vénen a les piscines. Les mesures més eficaces per evitar la transmissió del virus són l'allunyament social i l'reforç de les mans i la higiene respiratòria.
  2. Neteja diària i desinfecció de superfícies i zones comunes és fonamental per evitar la propagació de viurs.
  3. Per eliminar el virus, el tractament i els nivells de desinfectant residual s'han de mantenir adequadament en l'aigua dels vasos i les dutxes.
  4. Per evitar la transmissió dels virus, els usuaris i els treballadors han de complir amb les mesures de la distància social, complir amb les normes d'higiene i aplicar els criteris tècnics de manteniment, neteja i desinfecció.


Pel que fa al control de la qualitat de l'aigua de la piscina s'haurà de complir tot allò que preveu el Reial decret 742/2013  i la normativa corresponent si hi ha en la comunitat autònoma i en el municipi.

És molt important controlar els nivells de desinfectant residual, de manera que en tot moment, l'aigua de la piscina i les dutxes es desinfecten i desinfectant.

Per maximitzar la seguretat, es recomana el control exhaustiu de:
  • Regulació de pH: correcta regulació de pH és essencial per garantir una desinfecció eficaç
  • Desinfecció: segons l'organització mundial de la salut (OMS), una concentració residual de clor lliure superior o igual a 0,5 mg/l en aigua de piscina durant un mínim de 30 minuts de contacte a un pH < 8 és suficient per eliminar virus com el coronavirus.
  • Mesura constant del desinfectant residual: ha de ser almenys cada hora. La mesura constant dels nivells de pH i clor, així com la regulació controlada i fiable d'aquests paràmetres és essencial en tot tipus de piscines, independentment de la seva capacitat, ja que és la principal mesura preventiva. Concretament, les mesures completes de desinfectants es realitzaran diàriament abans de l'obertura.

Piscinas Blanes S.L.

Avgda. Europa, 26 nau 3 i 4 - Polígon Industrial "l'Estació" | Blanes (Girona)

972 33 23 11
info@piscinasblanes.com