Esp | Cat

16 d'Octubre de 2020

Àcid isocianúric en piscines

Àcid isocianúric en piscines

Tots volem tenir la nostra piscina amb un bon aspecte i saludable, però no sempre resulta fàcil.

El primer dir que aconseguir l’ anteriorment esmentat depèn molt de la qualitat del producte que utilitzem.
Vol dir això que no tots els productes són iguals, doncs NO.

Què és la parauleta, "àcid isocianúric". Sense entrar en massa tecnicismes diríem que és un additiu que porten tots els clors sòlids, bé sigui en pastilles, granulat o pols, per evitar que els raigs UV de el sol es mengin el clor prematurament i per tant és un producte que fa que el clor que posem duri més en la nostra piscina.
Vist així sembla un bon producte, i ho és en la seva justa mesura. Si tenim molt àcid isocianúric a la nostra piscina, estem protegint tant a el clor dels raigs UV, que no li permetem que actuï, és com si ho tinguéssim emmordassat i llavors és quan la nostra piscina, tot i tenint clor suficient, comença a posar-se tèrbola i no aconseguim fer-nos amb ella.

Per desgràcia, químicament NO ha un producte que elimini l'excés d'àcid isocianúric, per tant com a usuaris de producte clorat en sòlid, només ens queda comprar producte de bona qualitat que no tingui massa d'aquesta substància i cada setmana fer bons rentats de filtre per a fer renovació d'aigua i així de forma simple evitar l'acumulació d'aquest àcid.

On comprar producte de qualitat, ja que com en qualsevol producte que necessitem, en professionals de sector en qüestió. En aquest cas en botigues especialitzades en piscines que segur que coneixent la problemàtica amb aquesta substància, s'asseguren de comprar producte químic de qualitat i de marques de reconeguda qualitat en el mercat, com les que comercialitzem en Piscines Blanes.
Espero que amb aquesta informació tinguem millor qualitat de l'aigua de la piscina i per tant la conservem durant anys, ja que és un bé escàs i que pel bé de tots l'hem de cuidar.

Piscinas Blanes S.L.

Avgda. Europa, 26 nau 3 i 4 - Polígon Industrial "l'Estació" | Blanes (Girona)

972 33 23 11
info@piscinasblanes.com