Esp | Cat

21 de Gener de 2020

Detecció de fuites d'aigua en piscines

Detecció de fuites d'aigua en piscines

Des de fa uns mesos, oferim el nou servei de detecció de fuites en piscines. Podem detectar qualsevol fuita d'aigua tant en el circuit hidràulic com en l'estructura o vas de la piscina. Utilitzem la tècnica de localització mitjançant un gas traçador.

Si les comprovacions són en les canonades (canonades de la presa d'aspiració, canonades del retorn, canonades dels skimmers, canonades de fons), realitzem una injecció d'un gas traçador per les canonades de circuit hidràulic i mitjançant la màquina detectora del mateix gas,  si hi ha fuites ens indica exactament el punt de fuga.

Si les comprovacions són del got o estructura de la piscina, realitzem unes cates a la solera de la piscina on injectem el gas traçador, i també amb la màquina detectora identifiquem els possibles punts de fuga d'aigua.

El gas utilitzat per als treballs és una barreja composta per un 5% d'Hidrogen (H2) i un 95% de Nitrogen (N2). És un gas que no presenta problemes relacionats amb riscos de combustió o explosió.

Després de realitzar la localització dels punts de fuites realitzem un informe on especifiquem els punts de pèrdua. Un cop es coneixen els punts de pèrdua és molt més fàcil i econòmic la reparació de la seva piscina. Demani'ns pressupost del servei de detecció de fuites i li farem un estudi en funció de les mesures de la seva piscina.

Blog

40 anys d'experiència en la construcció de piscines.Articles relacionats

13 de Maig de 2024

OMPLIR PISCINES?


21 de Març de 2024

SETMANA DE L´AIGUA


Piscinas Blanes S.L.

Avgda. Europa, 26 nau 3 i 4 - Polígon Industrial "l'Estació" | Blanes (Girona)

972 33 23 11
info@piscinasblanes.com